Jan Knoppek

Imię i nazwisko: Jan Knoppek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie

Okreg wyborczy: 11 Bielsko-Biala

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr wychowania fizycznego

Ukonczona szkola: Akad. Wych. Fizycznego w Warszawie 1960

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel wych. fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Wych. Fizycznego w Warszawie 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel wych. fizycznego (Zawod/stanowisko)