Jan Marian Warjan

Imię i nazwisko: Jan Marian Warjan
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Okreg wyborczy: 15 Inowroclaw

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: rolnik

Ukonczona szkola: Zasad. Szk. Bud. 1975

Wyksztalcenie: niepelne srednie

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Inowroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Zasad. Szk. Bud. 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne srednie (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)