Jan Rusznica

Imię i nazwisko: Jan Rusznica
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 97 Debica

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz.

Ukonczona szkola: WSI w Bydgoszczy 1957

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sp. technolog

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 97 Debica (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z WSI w Bydgoszczy 1957 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sp. technolog (Zawod/stanowisko)