Jan Ryszard Blachnio

Imię i nazwisko: Jan Ryszard Blachnio
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jan Ryszard Blachnio - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Okreg wyborczy: 13 Bydgoszcz

Partia (wybory): UChS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr

Ukonczona szkola: Katolicki Uniw. Lubelski 1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z UChS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Katolicki Uniw. Lubelski 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)