Jan Szczygielski

Imię i nazwisko: Jan Szczygielski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 85 Garwolin

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Ukonczona szkola: Uniw. w Lublinie 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 85 Garwolin (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Lublinie 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)