Janusz Dobrosz

Imię i nazwisko: Janusz Dobrosz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Janusz Dobrosz - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Dobrosz - III kadencja 1997 - 2001
- Janusz Dobrosz - IV kadencja 2001 - 2005
- Janusz Dobrosz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Okreg wyborczy: 103 Wroclaw-Psie Pole

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr administracji

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 103 Wroclaw-Psie Pole (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr administracji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)