Janusz Okrzesik

Imię i nazwisko: Janusz Okrzesik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 11 Bielsko-Biala

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: LO 1983

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z LO 1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)