Janusz Szymborski

Imię i nazwisko: Janusz Szymborski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Janusz Szymborski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 100 Walbrzych

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr hab. nauk medycznych

Ukonczona szkola: Akad. Med. we Wroclawiu 1969

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 100 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr hab. nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. we Wroclawiu 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)