Jerzy Marian Jozefiak

Imię i nazwisko: Jerzy Marian Jozefiak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 20 Elblag

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. 1964

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. 1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Zawod/stanowisko)