Jerzy Michal Golaczynski

Imię i nazwisko: Jerzy Michal Golaczynski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa

Okreg wyborczy: 28 Boleslawiec

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 8 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Boleslawiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 8 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)