Jerzy Piotr Nowakowski

Imię i nazwisko: Jerzy Piotr Nowakowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Data wygasniecia mandatu: 1990-10-08 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Mokotow

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politechn. Lodzka 1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 1990-10-08 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Mokotow (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Lodzka 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)