Jerzy Waclaw Dowgwillowicz

Imię i nazwisko: Jerzy Waclaw Dowgwillowicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci

Okreg wyborczy: 67 Olsztyn

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes zarzadu RSP

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes zarzadu RSP (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)