Jerzy Zdrada

Imię i nazwisko: Jerzy Zdrada
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jerzy Zdrada - I kadencja 1991 - 1993
- Jerzy Zdrada - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi

Okreg wyborczy: 48 Krakow-Srodmiescie

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr hab.

Ukonczona szkola: Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1960

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Krakow-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr hab. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Jagiellonski w Krakowie 1960 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)