Jozef Blaszczyk

Imię i nazwisko: Jozef Blaszczyk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jozef Blaszczyk - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 108 Zary

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: lekarz - specjalista ochrony zdrowia wojsk.

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Lodzi 1955

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: komendant szpitala

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poslow Wojskowych
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 108 Zary (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z lekarz - specjalista ochrony zdrowia wojsk. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Lodzi 1955 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z komendant szpitala (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)