Jozef Edmund Bogusz

Imię i nazwisko: Jozef Edmund Bogusz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 89 Slupsk

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanizacji rolnictwa

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Poznaniu 1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. specjalista I stopnia z organizacji i zarzadzania przedsieb.

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odno¶niki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Niezaleznych Poslow
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 89 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. mechanizacji rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Poznaniu 1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. specjalista I stopnia z organizacji i zarzadzania przedsieb. (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)