Jozef Gutowski

Imię i nazwisko: Jozef Gutowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jozef Gutowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 71 Ostroleka

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zasad. Szk. Rolnicza 1962

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zasad. Szk. Rolnicza 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)