Jozef Lochowski

Imię i nazwisko: Jozef Lochowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Jozef Lochowski - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Lochowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 82 Bialobrzegi

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnictwa

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Roln. w Lublinie 1964

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik handlu zagranicznego

Znajomosc jezykow: czeski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 82 Bialobrzegi (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Roln. w Lublinie 1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik handlu zagranicznego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)