Jozef Starczynowski

Imię i nazwisko: Jozef Starczynowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 34 Jaworzno

Partia (wybory): PZKS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Gimnazjum w Katowicach 1949

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Jaworzno (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZKS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Gimnazjum w Katowicach 1949 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)