Karol Szymon Krasnodebski

Imię i nazwisko: Karol Szymon Krasnodebski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 96 Tarnow

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Ukonczona szkola: Politechn. Krakowska 1961

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 96 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Krakowska 1961 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)