Kazimierz Mieczyslaw Ujazdowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Mieczyslaw Ujazdowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Okreg wyborczy: 42 Kielce

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa, adwokat

Ukonczona szkola: Uniw. Lodzki 1959

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr prawa, adwokat (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Lodzki 1959 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)