Krzysztof Bronislaw Bielecki

Imię i nazwisko: Krzysztof Bronislaw Bielecki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie

Okreg wyborczy: 4 Warszawa-Wola

Partia (wybory): UChS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr, redaktor naczelny

Ukonczona szkola: Akad. Teologii Katolickiej w Warszawie 1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z UChS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr, redaktor naczelny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Teologii Katolickiej w Warszawie 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)