Krzysztof Grzebyk

Imię i nazwisko: Krzysztof Grzebyk
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Okreg wyborczy: 84 Mielec

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Ukonczona szkola: Uniw. Jagiellonski 1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 84 Mielec (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Jagiellonski 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)