Maciej Andrzej Poltorak

Imię i nazwisko: Maciej Andrzej Poltorak
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 82 Bialobrzegi

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ogrodnictwa

Ukonczona szkola: SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik-ogrodnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 82 Bialobrzegi (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. ogrodnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik-ogrodnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)