Malgorzata Antonina Wegrzyn

Imię i nazwisko: Malgorzata Antonina Wegrzyn
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 35 Dabrowa Gornicza

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr administracji

Ukonczona szkola: Uniw. Slaski w Katowicach 1985

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: naczelnik gminy

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Dabrowa Gornicza (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr administracji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Slaski w Katowicach 1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z naczelnik gminy (Zawod/stanowisko)