Marek Jozef Dziubek

Imię i nazwisko: Marek Jozef Dziubek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 19 Lubliniec

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. zootechnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Krakowie 1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedstawiciel handlowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Lubliniec (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Krakowie 1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedstawiciel handlowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)