Marek Jurek

Imię i nazwisko: Marek Jurek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Marek Jurek - I kadencja 1991 - 1993
- Marek Jurek - IV kadencja 2001 - 2005
- Marek Jurek - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 54 Leszno

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Ukonczona szkola: Uniw. Poznanski 1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Poznanski 1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)