Marek Tadeusz Boral

Imię i nazwisko: Marek Tadeusz Boral
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Okreg wyborczy: 18 Czestochowa

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. wlokiennik

Ukonczona szkola: Politechn. Lodzka 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier wlokiennik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. wlokiennik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Lodzka 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier wlokiennik (Zawod/stanowisko)