Maria Czenczek

Imię i nazwisko: Maria Czenczek
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 51 Krosno

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Nauk Spol. w Warszawie 1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Nauk Spol. w Warszawie 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)