Maria Dmochowska

Imię i nazwisko: Maria Dmochowska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Maria Dmochowska - I kadencja 1991 - 1993
- Maria Dmochowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 62 Lodz-Gorna

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk medycznych

Ukonczona szkola: Akad. Med. w Lodzi 1955

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Lodz-Gorna (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Med. w Lodzi 1955 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)