Marian Szatybelko

Imię i nazwisko: Marian Szatybelko
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Marian Szatybelko - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego

Data slubowania: 1989-07-04

Data wygasniecia mandatu: 1989-12-01

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Okreg wyborczy: 22 Gdynia

Partia (wybory): PZKS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: doc. dr nauk przyrodniczych

Ukonczona szkola: SGGW w Warszawie 1952

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z 1989-12-01 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZKS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z doc. dr nauk przyrodniczych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW w Warszawie 1952 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)