Marian Zenkiewicz

Imię i nazwisko: Marian Zenkiewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Marian Zenkiewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Marian Zenkiewicz - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych

Okreg wyborczy: 98 Torun

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr habilitowany nauk technicznych

Ukonczona szkola: Politechn. Gdanska 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy - profesor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 98 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr habilitowany nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechn. Gdanska 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy - profesor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)