Marianna Borawska

Imię i nazwisko: Marianna Borawska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Okreg wyborczy: 89 Slupsk

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany bibiotek.

Ukonczona szkola: Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Poselski Klub Pracy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 89 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany bibiotek. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)