Michal Adam Caputa

Imię i nazwisko: Michal Adam Caputa
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 12 Andrychow

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1962

Ukonczona szkola: - Uniw. Slaski w Katowicach (seminarium doktoranckie) 1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel jez. polskiego

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Andrychow (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Wyzsza Szk. Pedagog. w Gdansku 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniw. Slaski w Katowicach (seminarium doktoranckie) 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel jez. polskiego (Zawod/stanowisko)