Mieczyslaw Wladyslaw Gil

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Wladyslaw Gil
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Okreg wyborczy: 49 Krakow-Nowa Huta

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: redaktor

Ukonczona szkola: Techn. Hutn.-Mech. 1963

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Zawod/stanowisko: redaktor

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Krakow-Nowa Huta (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z redaktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Techn. Hutn.-Mech. 1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z redaktor (Zawod/stanowisko)