Mikolaj Kozakiewicz

Imię i nazwisko: Mikolaj Kozakiewicz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Mikolaj Kozakiewicz - IX kadencja 1985 - 1989
- Mikolaj Kozakiewicz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. dr hab. nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1950

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog wychowania

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. zwycz. dr hab. nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1950 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog wychowania (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)