Miroslaw Stanislaw Nowakowski

Imię i nazwisko: Miroslaw Stanislaw Nowakowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow

Okreg wyborczy: 33 Sosnowiec

Partia (wybory): SD

Stan cywilny: nie podano

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: Akad. Ekonom. w Krakowie 1952

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rzemieslnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z SD (Partia (wybory))
- posłowie z nie podano (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Ekonom. w Krakowie 1952 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rzemieslnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)