Radoslaw Gawlik

Imię i nazwisko: Radoslaw Gawlik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Radoslaw Gawlik - I kadencja 1991 - 1993
- Radoslaw Gawlik - II kadencja 1993 - 1997
- Radoslaw Gawlik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna

Data slubowania: 1989-07-04

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 103 Wroclaw-Psie Pole

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci w Zylinie (CSRS) 1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 103 Wroclaw-Psie Pole (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci w Zylinie (CSRS) 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)