Ryszard Bugaj

Imię i nazwisko: Ryszard Bugaj
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Ryszard Bugaj - I kadencja 1991 - 1993
- Ryszard Bugaj - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce

Okreg wyborczy: 7 Warszawa-Praga Poludnie

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: dr

Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Warszawa-Praga Poludnie (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Warszawski 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)