Ryszard Gajewski

Imię i nazwisko: Ryszard Gajewski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 18 Czestochowa

Partia (wybory): PZKS

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Ukonczona szkola: Katolicki Uniw. Lubelski 1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik polityczny, spoleczny

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Zwiazku Katolicko-Spolecznego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZKS (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Katolicki Uniw. Lubelski 1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik polityczny, spoleczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)