Ryszard Jastrzebski

Imię i nazwisko: Ryszard Jastrzebski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Ryszard Jastrzebski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Okreg wyborczy: 100 Walbrzych

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 100 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)