Stanislaw Bibrzycki

Imię i nazwisko: Stanislaw Bibrzycki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 12 Andrychow

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Techn.Chemiczne 1974

Ukonczona szkola: - Politechn. Krakowska (7 semestrow) 1979

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Zawod/stanowisko: mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Andrychow (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Techn.Chemiczne 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechn. Krakowska (7 semestrow) 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mechanik (Zawod/stanowisko)