Stanislaw Gabrielski

Imię i nazwisko: Stanislaw Gabrielski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Stanislaw Gabrielski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy

Okreg wyborczy: 59 Lomza

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel 7 kadencji; posel 8 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel 7 kadencji; posel 8 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)