Stanislaw Kazimierz Wiackowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Kazimierz Wiackowski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Okreg wyborczy: 42 Kielce

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz.

Ukonczona szkola: SGGW w Warszawie 1950

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prof. ekologi i ochrony srodowiska

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Ekologiczny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. zwycz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z SGGW w Warszawie 1950 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prof. ekologi i ochrony srodowiska (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)