Stanislaw Majdanski

Imię i nazwisko: Stanislaw Majdanski
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych

Okreg wyborczy: 106 Zamosc

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Ukonczona szkola: Politech. Lubelska 1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 106 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politech. Lubelska 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)