Stanislaw Strozik

Imię i nazwisko: Stanislaw Strozik
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 87 Sieradz

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Ukonczona szkola: Akad. Roln. we Wroclawiu 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 87 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. we Wroclawiu 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)