Tadeusz Jemiolo

Imię i nazwisko: Tadeusz Jemiolo
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Okreg wyborczy: 47 Szczecinek

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: prof. dr inz.

Ukonczona szkola: - Politechnika Slaska w Gliwicach 1968

Ukonczona szkola: - Akad. Sztabu. Generalnego w Warszawie 1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rektor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poslow Wojskowych
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Szczecinek (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z prof. dr inz. (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Slaska w Gliwicach 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akad. Sztabu. Generalnego w Warszawie 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)