Teresa Anna Zalewska

Imię i nazwisko: Teresa Anna Zalewska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Okreg wyborczy: 73 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): bezp.

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Ukonczona szkola: Uniw. Lodzki 1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik kultury

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Obywatelski Klub Parlamentarny
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 73 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z bezp. (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Lodzki 1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik kultury (Zawod/stanowisko)