Teresa Liszcz

Imię i nazwisko: Teresa Liszcz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Teresa Liszcz - I kadencja 1991 - 1993
- Teresa Liszcz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi

Okreg wyborczy: 55 Lublin

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: doc. dr hab. prawa pracy

Ukonczona szkola: Uniw. w Lublinie 1968

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z doc. dr hab. prawa pracy (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. w Lublinie 1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)