Teresa Malczewska

Imię i nazwisko: Teresa Malczewska
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Teresa Malczewska - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Okreg wyborczy: 27 Jelenia Gora

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: posel 9 kadencji

Tytul/stopien naukowy: mgr

Ukonczona szkola: Uniw. Wroclawski 1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z posel 9 kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniw. Wroclawski 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)