Urszula Wanda Jarosz

Imię i nazwisko: Urszula Wanda Jarosz
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Okreg wyborczy: 17 Ciechanow

Partia (wybory): UChS

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: pielegniarka dyplomowana

Ukonczona szkola: Pomaturalne Studium Med. Pielegniarstwa 1970

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: pielegniarka

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z UChS (Partia (wybory))
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z pielegniarka dyplomowana (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Pomaturalne Studium Med. Pielegniarstwa 1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pielegniarka (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)